Kom af med pilleafhængigheden på et misbrugscenter

Kom af med pilleafhængigheden på et misbrugscenter

I Danmark er pillemisbrug – også kaldet misbrug af receptpligtig medicin – ved at overhale alkoholisme som det mest udbredte misbrugs relaterede problem. Et pillemisbrug opstår, når et forbrug af receptpligtig medicin – for eksempel angstdæmpende, søvninducerende eller smertestillende medikamenter – kommer ud af kontrol.

Hvis du efter en operation eller et andet smertefuldt forløb har fået udskrevet stærk smertestillende medicin, og dernæst bliver ved med at føle trang til at indtage pågældende medikament selv når smerterne er væk, er dette indikation for en medicin afhængighed. Det drejer sig i særdeleshed om de såkaldte opioider, som er kemiske, syntetiske stoffer, hvis virkning emulerer morfins.

Opioider er ikke alene kraftigt smertestillende – det forrykker også dopamin balancen i hjernen, og kan give en behagelig rus ved indtagelse. Omvendt vil man opleve abstinens lignende symptomer, når man ophører med at tage medicinen, og humøret kan blive voldsomt påvirket. Man kan måske endda udvikle en middelsvær depression. Dette afholder mange mennesker fra at trappe ud af medicinen, og ved længere tids konsekvent medicin forbrug vil tolerancen over for pågældende stof øges, således at der skal mere og mere til, førend man opnår den ønskede virkning.

Kom ud af den onde misbrugs cirkel med en professionel behandling

Når misbruget af receptpligtig medicin når et stadie, hvor kroppen har brug for medicinen for at kunne fungere på et normalt niveau, skal der professionel hjælp til for at slippe afhængigheden. Kan du nikke genkendende til de symptomer, der er beskrevet oven for, bør du søge hjælp hos et behandlingscenter.

Hos Behandlingscenter Stien kan du få hjælp til planlægning af et behandlings forløb, som kan vænne dig af med dit pillemisbrug og sætte dig i stand til at bygge din tilværelse op uden den skadelige afhængighed. Misbrugsbehandling på Behandlingscenter Stien foregår med afsæt i Minnesotakuren, og har en meget høj succesrate. Læs mere på behandlingscenter-stien.dk

Afvænning og behandling på professionelt misbrugscenter

Afvænning og behandling på professionelt misbrugscenter

Når et menneske udvikler et misbrug, er det i de færreste tilfælde på frivillig basis. Mennesker, som falder i afhængighed af for eksempel hårde, narkotiske stoffer (kokain, heroin, amfetamin med flere), alkohol, receptpligtig medicin eller måske endda spil eller sex, er ofte styret af faktorer, som er uden for det enkelte menneskes kontrol. Afhængigheden har som oftest dybe rødder – og det er sjældent stoffet i sig selv, som udgør det primære problem.

Derfor er en misbrugsbehandling ikke gjort derved, at man fjerner stoffet eller alkoholen fra den misbrugsramtes liv. Vedkommende vil altid prøve at finde noget andet, som kan træde i stedet. Og således er det vigtigt, at det, der træder i stedet, har en form for relevans i forhold til at føre et godt liv uden stoffer, alkohol eller andre afhængighedsskabende faktorer.

Hvordan foregår en effektiv misbrugsbehandling?

Hvis du – eller en af dine nærmeste – er kommet ud i et misbrug af eksempelvis receptpligtig medicin, er det vigtigt, at misbruget og afhængigheden behandles professionelt. Det er nemlig ingen spøg at skulle ud af et misbrug. De fleste former for misbrug medfører grusomme abstinenser, når indtaget ophører – abstinenser, som er slemme nok til at få selv det mest viljestærke menneske til at ønske at genoptage misbruget blot for at slippe for den voldsomme sygdom, abstinenserne forårsager. Derfor skal afrusning og afgiftning foretages under professionel supervision, og det samme gælder for den opfølgende behandling.

Typisk vil denne bestå af terapi i form af samtale sessioner, hvor der tages fat om de egentlige årsager til misbruget, og vil som regel forløbe over et vist antal uger. Og optimalt er man indkvarteret på et behandlingscenter i dette tidsrum, således at man er væk fra sit normale miljø. Dette minimerer risikoen for at falde i på ny, og man har støttepersoner i form af misbrugskonsulenter til rådighed døgnet rundt.

Læs mere om effektiv misbrugsbehandling på behandlingscenter-stien.dk