Få ha på din afhængighed med et ophold på et misbrugscenter

Få ha på din afhængighed med et ophold på et misbrugscenter

Misbrug af substanser så som alkohol, hårde og euforiserende illegale stoffer eller sågar læge ordineret medicin er en af de største trusler mod folke sundheden i Danmark. Når en person udvikler et misbrug af et afhængigheds skabende stof, går det som regel kun én vej.

Det er de færreste misbrugere, som kan slippe misbruget ved egen hjælp, når først afhængigheden har bidt sig fast. Eksempelvis skønnes at, at op imod 150.000 danskere har oparbejdet et forbrug af alkohol, som er direkte livstruende, og som kræver professionel behandling, hvis vedkommende skal have en chance for at komme tilbage på sporet igen. Og inden for de seneste år har en ny form for misbrug meldt sig på banen, nemlig afhængighed af receptpligtig medicin.

Denne form for misbrug kan ramme alle mennesker i samtlige aldersgrupper, og er særligt farlig, idet de færreste associerer læge ordineret medicin med noget, som er forbundet med fare. Når der er tale om et lovligt stof, er det svært at forestille sig hvor stor en skade det egentlig kan udrette. Men faktisk er de smertestillende præparater, som går under betegnelsen opioider, mindst lige så skadelige for krop og sjæl som heroin eller metamfetamin. Og derfor er det utroligt vigtigt at være opmærksom på egne reaktioner på dette stof.

Kom ud af din pilleafhængighed med hjælp fra et misbrugscenter

Hvis du hører til dem, som har fået udskrevet stærke smertestillende midler – for eksempel i forbindelse med et traume eller en operation – bør du holde øje med dit forbrug. Oplever du, at du har brug for pillerne til at komme igennem din dag – og gerne flere og flere af dem – er du højst sandsynligt på vej til at udvikle afhængighed. Og så er det vigtigt, at du opsøger et misbrugscenter som for eksempel Behandlingscenter Stien, som har særlig ekspertise inden for behandling af medicin misbrug.

Læs mere på https://behandlingscenter-stien.dk 

 

Kom af med pilleafhængigheden på et misbrugscenter

Kom af med pilleafhængigheden på et misbrugscenter

I Danmark er pillemisbrug – også kaldet misbrug af receptpligtig medicin – ved at overhale alkoholisme som det mest udbredte misbrugs relaterede problem. Et pillemisbrug opstår, når et forbrug af receptpligtig medicin – for eksempel angstdæmpende, søvninducerende eller smertestillende medikamenter – kommer ud af kontrol.

Hvis du efter en operation eller et andet smertefuldt forløb har fået udskrevet stærk smertestillende medicin, og dernæst bliver ved med at føle trang til at indtage pågældende medikament selv når smerterne er væk, er dette indikation for en medicin afhængighed. Det drejer sig i særdeleshed om de såkaldte opioider, som er kemiske, syntetiske stoffer, hvis virkning emulerer morfins.

Opioider er ikke alene kraftigt smertestillende – det forrykker også dopamin balancen i hjernen, og kan give en behagelig rus ved indtagelse. Omvendt vil man opleve abstinens lignende symptomer, når man ophører med at tage medicinen, og humøret kan blive voldsomt påvirket. Man kan måske endda udvikle en middelsvær depression. Dette afholder mange mennesker fra at trappe ud af medicinen, og ved længere tids konsekvent medicin forbrug vil tolerancen over for pågældende stof øges, således at der skal mere og mere til, førend man opnår den ønskede virkning.

Kom ud af den onde misbrugs cirkel med en professionel behandling

Når misbruget af receptpligtig medicin når et stadie, hvor kroppen har brug for medicinen for at kunne fungere på et normalt niveau, skal der professionel hjælp til for at slippe afhængigheden. Kan du nikke genkendende til de symptomer, der er beskrevet oven for, bør du søge hjælp hos et behandlingscenter.

Hos Behandlingscenter Stien kan du få hjælp til planlægning af et behandlings forløb, som kan vænne dig af med dit pillemisbrug og sætte dig i stand til at bygge din tilværelse op uden den skadelige afhængighed. Misbrugsbehandling på Behandlingscenter Stien foregår med afsæt i Minnesotakuren, og har en meget høj succesrate. Læs mere på behandlingscenter-stien.dk

Afvænning og behandling på professionelt misbrugscenter

Afvænning og behandling på professionelt misbrugscenter

Når et menneske udvikler et misbrug, er det i de færreste tilfælde på frivillig basis. Mennesker, som falder i afhængighed af for eksempel hårde, narkotiske stoffer (kokain, heroin, amfetamin med flere), alkohol, receptpligtig medicin eller måske endda spil eller sex, er ofte styret af faktorer, som er uden for det enkelte menneskes kontrol. Afhængigheden har som oftest dybe rødder – og det er sjældent stoffet i sig selv, som udgør det primære problem.

Derfor er en misbrugsbehandling ikke gjort derved, at man fjerner stoffet eller alkoholen fra den misbrugsramtes liv. Vedkommende vil altid prøve at finde noget andet, som kan træde i stedet. Og således er det vigtigt, at det, der træder i stedet, har en form for relevans i forhold til at føre et godt liv uden stoffer, alkohol eller andre afhængighedsskabende faktorer.

Hvordan foregår en effektiv misbrugsbehandling?

Hvis du – eller en af dine nærmeste – er kommet ud i et misbrug af eksempelvis receptpligtig medicin, er det vigtigt, at misbruget og afhængigheden behandles professionelt. Det er nemlig ingen spøg at skulle ud af et misbrug. De fleste former for misbrug medfører grusomme abstinenser, når indtaget ophører – abstinenser, som er slemme nok til at få selv det mest viljestærke menneske til at ønske at genoptage misbruget blot for at slippe for den voldsomme sygdom, abstinenserne forårsager. Derfor skal afrusning og afgiftning foretages under professionel supervision, og det samme gælder for den opfølgende behandling.

Typisk vil denne bestå af terapi i form af samtale sessioner, hvor der tages fat om de egentlige årsager til misbruget, og vil som regel forløbe over et vist antal uger. Og optimalt er man indkvarteret på et behandlingscenter i dette tidsrum, således at man er væk fra sit normale miljø. Dette minimerer risikoen for at falde i på ny, og man har støttepersoner i form af misbrugskonsulenter til rådighed døgnet rundt.

Læs mere om effektiv misbrugsbehandling på behandlingscenter-stien.dk